I Etap: Edukacja

Formularz zgłoszeniowy

Dodaj załącznik

1. Integralną częścią zgłoszenia jest załączenie podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego formularza "Zgoda na udział w Projekcie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych" oraz akceptacja regulaminu projektu "Młodzieżowa Akademia Biznesu i Przedsiębiorczości".
2. W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę tylko prawidłowo i kompleksowo wypełnione formularze zgłoszeniowe zawierające komplet danych.