Historia finansów

Historia finansów

Aby zacząć rozumieć na czym polega współczesny rynek należy uzmysłowić sobie jak powstał pieniądz, skąd się wzięły i biorą pieniądze, że jest to narzędzie, które może pomóc w realizacji celów. Przedstawienie istoty tego, czym jest pieniądz, jaką przebył drogę i w jaki sposób pomaga nam w codziennym życiu. Zrozumienie podstawowych zagadnień, zasad działania banków oraz skomplikowanych procesów ekonomicznych.

Scenariusz zajęć

W przygotowaniu

Zdjęcia z warsztatów

Wideo z warsztatów

Jak przebiegają warsztaty?

W tym miejscu znajdziesz szczegółowe informacje o przebiegu warsztatów.

Korzyści wynikające z udziału w warsztatach

W przygotowaniu