Produkty i usługi bankowe

Produkty i usługi bankowe

Poznanie zasad działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności, które umożliwią efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego bezpieczeństwa finansowego.

Uświadomienie że usługa bankowa to taki sam produkt, jak każdy inny i że przy podejmowaniu decyzji o wyborze usługi bankowej należy porównać produkty i skonsultować się z niezależną jednostką w celu weryfikacji wyboru. Jak pokazują badania Financial Education in Europe; Trends and recent developements : Results of the OECD, red. F.A.Messy (2016), nawet dorośli Polacy w większości nie potrafią podejmować przemyślanych decyzji finansowych. Tylko 39% Polaków wybiera produkt finansowy po zebraniu pewnych informacji, a 3% Polaków wybiera produkt finansowy po rozejrzeniu się i skorzystaniu z niezależnej informacji lub porady. Wynika to między innymi z braku świadomości, że produkty finansowe się różnią i że niektóre z nich mogą być dla konsumentów mniej/bardziej korzystne niż inne.

Głównym celem bloku będzie uświadomienie młodzieży, że banki i ich usługi różnią się i pokazanie w jaki sposób. Wykorzystując fikcyjne case study będziemy pracować nad wybranymi usługami tak, aby dopasować je do potrzeb konkretnego konsumenta

Scenariusz zajęć

W przygotowaniu

Zdjęcia z warsztatów

Wideo z warsztatów

Jak przebiegają warsztaty?

W tym miejscu znajdziesz szczegółowe informacje o przebiegu warsztatów.

Korzyści wynikające z udziału w warsztatach

W przygotowaniu