Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość

Główne cechy przedsiębiorców to m.in. umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka.

Celem warsztatów będzie przyswojenie przez uczestników określonego zasobu wiadomości dotyczących faktów, zasad, teorii i praktyk; zdobycie przez uczestników umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas przygotowania projektu i rozwiązywania problemów; kształtowanie postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świeci, w tym kształtowanie postaw przedsiębiorczych.

Scenariusz zajęć

W przygotowaniu

Zdjęcia z warsztatów

Wideo z warsztatów

Jak przebiegają warsztaty?

W tym miejscu znajdziesz szczegółowe informacje o przebiegu warsztatów.

Korzyści wynikające z udziału w warsztatach

W przygotowaniu