Wyniki rekrutacji na I etap Projektu

Wyniki rekrutacji do I etapu projektu

Lista uczestników I etapu projektu zostanie ogłoszona po zakończeniu rekrutacji i zamknięciu list.