Zasady rekrutacji

Rekrutacja

Rekrutacja uczestników projektu przebiega dwuetapowo.

Rekrutacja do I etapu projektu

 • Rekrutacja do I etapu Projektu rozpoczęła się w marcu 2018 roku i potrwa do 9 września 2018 roku
 • Nauczyciele (opiekunowie grup uczniowskich) dokonują zgłoszenia uczestników za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie www projektu (formularz zgłoszeniowy)
 • W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę tylko prawidłowo wypełnione formularze zgłoszeniowe zawierające komplet danych
 • O zakwalifikowaniu decydowała będzie kolejność zgłoszeń. Projekt przewiduje gwarantowaną 20% pulę miejsc dla uczestników ze szkół spoza Warszawy. W przypadku braku zgłoszeń uczestników ze szkół spoza Warszawy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Projektu miejsca zostaną przeznaczone dla uczestników z listy rezerwowej.
 • Do udziału w I etapie Projektu wyłonionych zostanie 500 uczestników, którzy wezmą udział w serii warsztatów i wykładów dotyczących ekonomii, finansów, przedsiębiorczości i kompetencji społeczno- interpersonalnych. Ich głównym zadaniem na koniec I etapu Projektu będzie zaplanowanie projektu produktu finansowego.
 • Dla uczestników ze szkół spoza Warszawy blok dotyczący historii finansów, przedsiębiorczości oraz usług bankowych zostanie przygotowany w postaci webinarium, umożliwiając tym samym obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami
 • Bloki edukacyjne: Kompetencje społeczne oraz Design Thinking wymagają obecności wszystkich uczestników na warsztatach (uczestnikom ze szkół spoza Warszawy zostaną zwrócone koszty dojazdu)
 • I etap Projektu ma charakter edukacyjny i otwarty a podstawowym kryterium udziału poza kolejnością zgłoszeń będzie motywacja uczestnika.

Rekrutacja do II etapu Projektu

Do II etapu Projektu zostanie zakwalifikowanych maxymalnie 100 uczestników, którzy zostaną wyłonieni na podstawie wyników testu wiedzy przeprowadzonego wśród wszystkich uczestników na zakończenie I etapu Projektu, oceny przedstawionego pomysłu na produkt finansowy lub usługę finansową oraz oceny odpowiedzi na pytanie: „Dlaczego twój pomysł powinien zostać wdrożony?

 • Nauczyciel/opiekun grupy dokonuje zgłoszenia uczestników do II etapu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na stronie www Projektu
 • W procesie rekrutacji udział mogą wziąć wyłącznie ci uczestnicy I etapu którzy pozytywnie zaliczyli test wiedzy
 • Informacja o uczestnikach którzy pozytywnie zaliczyli test wiedzy po I etapie zostanie przekazana do opiekunów grup.
 • W procesie rekrutacji będą brane pod uwagę tylko prawidłowo wypełnione formularze zgłoszeniowe zawierające komplet danych (imię i nazwisko uczestnika, krótka prezentacja projektu w formie slajdów lub materiału wideo)
 • Setka wyłonionych w procesie rekrutacji uczestników weźmie udział w intensywnej serii warsztatów podczas których będą pracować w zespołach 4-6 osobowych. Zadaniem poszczególnych zespołów będzie stworzenie i ulepszanie koncepcji opracowywanego produktu/usługi, aby pod koniec wziąć udział w konkursie na najlepszy projekt.

Wynikiem obrad Jury konkursu będzie przyznanie:

 • nagrody głównej dla zwycięskiego zespołu
 • nagrody za II i III miejsce

Dla uczestników projektu ze szkół poza Warszawą, którzy zakwalifikują się do II etapu zostanie zapewniony zwrot kosztów dojazdu oraz nocleg.

 

Zostaną również przyznane nagrody dla:

 • nauczycieli/opiekunów zespołów
 • szkoły których zespół zajmie jedno z 3 pierwszych miejsc

Organizator może również przyznać wyróżnienie specjalne.